Start /

Wniosek o udostępnianie informacji publicznych

  • Ta strona jest nieaktualna. Aktualną wersję znajdziesz tutaj

Co zrobić kiedy informacji, których szukasz, nie ma w Biuletynie?

Prosimy wypełnić poniższy formularz i przesłać go drogą elektroniczną lub pocztą.
Jak tylko przygotujemy poszukiwane dane, odpowiem

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

......................... ..............................................................................................................

Nazwisko i Imię / Jednostka:

 

........................................................................................................................................

Nr PESEL / REGON

 

........................................................................................................................................

Adres / numery telefonów

 

.................................................................................................................................................

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

ٱ   dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

ٱ  kserokopia

ٱ  pliki komputerowe (możliwość uzyskania pliku na dyskietce)

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

ٱ   Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ....................................................

ٱ   Przesłanie informacji pocztą pod adres** ........................................................................................................................................
ٱ   Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. .Nr 133  poz 883.z późn. zm.)

 

.....................................................      ......                  ....................................................

miejscowość, data                                                                  podpis wnioskodawcy

 

Uwagi:

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

 

y na twój wniosek elektronicznie lub listownie.

Data wprowadzenia do BIP: 2008-02-07
Data publikacji: 2008-02-07
Data modyfikacji: 2004-04-15
 
1