Plany programy działania

Gminny Program profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2017 r - w załączniku

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 - w załączniku

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018  - załączniku

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020 - załączeniu

 

Załączniki:
Autor: M.Bagińska-GOPS
Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-25
Data publikacji: 2011-02-25
Data modyfikacji: 2017-02-23
Drukuj
 
1