Organizacja Biblioteki

Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej zwanej dalej „Biblioteką” jest Gmina Szypliszki.

2. Biblioteka jest wpisana do "Rejestru instytucji kultury" prowadzonego przez organizatora.

3. Biblioteka  posiada osobowość prawną.

Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Słobódka, a terenem jej działania Gmina Szypliszki.

   W skład Biblioteki wchodzą placówki zlokalizowane na terenie Gminy:

1) Filia w Kaletniku,
2) Filia w Żubrynie.

§  Nadzór nad działalnością i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt.

§  Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela:

1)   Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku;

2)   Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

       Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Słobódce".

Filie Biblioteki używają pieczęci podłużnej z nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Słobódce Filia w Kaletniku" oraz „Gminna Biblioteka Publiczna w Słobódce Filia w Żubrynie".

Autor: A.Ogórkis
Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-01
Data publikacji: 2011-03-01
Data modyfikacji: 2011-03-01
Drukuj
 
1