Podstawy działania

Gminna Biblioteka Publiczna w Słobódce, jako samorządowa instytucja kultury, działająca w obrębie krajowej sieci bibliotecznej,  powołana jest do prowadzenia działalności kulturalnej i czytelniczej w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami);

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami);

3)  Statutu.
Autor: A.Ogórkis
Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-01
Data publikacji: 2011-03-01
Data modyfikacji: 2011-03-01
Drukuj
 
1