Zakres działania biblioteki

Biblioteka zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji mieszkańcom gminy i innym osobom przebywającym na terenie gminy.

 Służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

1)   gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

2)   udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich czytelnikom oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

3)   organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów ludziom niepełnosprawnym;

4)   popularyzacja książek i czytelnictwa;

5)   prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także wpółdziałanie z archiwami w tym zakresie;

6)   współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

7)   doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 Biblioteka nadzoruje punkt powszechnego dostępu do Internetu "IKONKA".

 Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Autor: A.Ogórkis
Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-01
Data publikacji: 2011-03-01
Data modyfikacji: 2011-03-01
Drukuj
 
1