Załatwianie spraw

  • Ta strona jest nieaktualna. Aktualną wersję znajdziesz tutaj
ierownik
 
Małgorzata Bagińska
 
87 565 90 45
 
gops_szypliszki@02.pl
 
Pracownik socjalny
 
Dorota Forencewicz
 
 87 565 90 48
 
gops_szypliszki@o2.pl
 
Starszy referent
 
Justyna Domalewska
 
 
 
 gops_szypliszkki@o2.pl  
 
 
 
  
 
 
 
 
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 
 
Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
 
 

Ośwaidczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 
 
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 
 
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 
      WNIOSEK - zał.7
Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały

 .

do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie z funduszu alimentacyjnego

 

 
 
 Dokumenty do pobrania - w załącznikach
Załączniki:
  • rtf 360 (RTF, 66.8kB)
  • rtf 354 (RTF, 125.6kB)
  • rtf 355 (RTF, 256.9kB)
  • rtf 356 (RTF, 10.3kB)
  • rtf 357 (RTF, 25.8kB)
  • rtf 358 (RTF, 171.6kB)
  • rtf 359 (RTF, 43.8kB)
Autor: M.Bagińska
Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-01
Data publikacji: 2011-03-01
Data modyfikacji: 2011-03-01
Drukuj
 
1