Podstawa działania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szypliszkach zwany dalej „ośrodkiem” prowadzi działalność w zakresie pomocy społecznej i działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r poz. 182), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”,
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r, Nr 139, poz.992) zwanej dalej „ustawą o świadaczeniach rodzinnch”,
  • ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r poz. 594),
  • ustawy z dnia 26 listopada 2001r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 rNr 249, poz. 2104),
  • zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy Szypliszki z dnia 10 maja 1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach.

§ 2. 1. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Szypliszki.

2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Szypliszkach przy ulicy Suwalskiej 21.

§ 3. 1. Ośrodek używa pieczęci podłużnych z nazwą o pełnym brzmieniu, adresem, nazwą województwa.

Autor: M.Bagińska
Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-01
Data publikacji: 2011-03-01
Data modyfikacji: 2013-06-12
Drukuj