Rejestry,ewidencje, archiwa

  • Brak wersji archiwalnych
Rejestry

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szypliszkach prowadzone są następujące rejestry:
1. Pomoc społeczna.
2. Świadczenia rodzinne.
3. Fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

 
1