Start / Jednostki Organizacyjne Gminy / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szypliszkach / Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia rodzinne

Bieżąca wersja: Świadczenia rodzinne
Obowiązuje od:  23-02-2017 13:39
Wersję wprowadził: Alicja Buczynska
Zakres zmian: aktualizacja treści, modyfikacja właściwości

Wersje archiwalne:

 1. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  Obowiązywała od  12-06-2013 10:51   do  23-02-2017 13:39
  Wersję wprowadził: Alicja Buczynska
  Zakres zmian: modyfikacja właściwości

 2. Świadczenia rodzinne
  Obowiązywała od  12-06-2013 10:36   do  12-06-2013 10:51
  Wersję wprowadził: Alicja Buczynska
  Zakres zmian: aktualizacja treści, modyfikacja właściwości

 3. Świadczenia rodzinne
  Obowiązywała od  28-12-2012 14:02   do  12-06-2013 10:36
  Wersję wprowadził: Alicja Buczynska
  Zakres zmian: aktualizacja treści, modyfikacja właściwości

 4. Świadczenia rodzinne
  Obowiązywała od  29-08-2011 12:57   do  28-12-2012 14:02
  Wersję wprowadził: Alicja Buczynska

 
1