Załatwianie spraw

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE
NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2011/2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szypliszkach  informuje, iż okres zasiłkowy 2010/2011 kończy się w miesiącu październiku 2011 roku. W celu uzyskania świadczeń rodzinnych w kolejnym okresie zasiłkowym od 01 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 przyjmowane są od dnia 1 września 2011 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 30 listopada (art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych). W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2011/2012

Okres zasiłkowy 2010/2011 kończy się w miesiącu wrześniu 2011 roku. W celu uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnym okresie zasiłkowym od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2011r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Formularze wniosków dostępne w załącznikach i w siedzibie GOPS w Szypliszkach.

 
Wszelkie informacje udziela: GOPS w Szypliszkach, ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki

                                                tel. 87 565 90 45 lub 87 565 90 48

 

 

 


Podstawa prawna:
-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),


 

 

Autor: M.Bagińska
Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-01
Data publikacji: 2011-03-01
Data modyfikacji: 2013-06-12
Drukuj
 
1