Zarzadzenia Kierownika GOPS

  • Brak wersji archiwalnych

Zarzadzenie Nr 4/2008

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach - w załączniku

Zarzadzenie nr 1/09

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach - w załączniku

Zarzadzenie nr 5/09

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach - w załączniku

 

Załączniki:
 
1