Zakres działania szkoły

 • Ta strona jest nieaktualna. Aktualną wersję znajdziesz tutaj
    1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w „ustawie” oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

    2. Do realizacji celów i zadań określonych w „ustawie” szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

  1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

  2. księgozbioru szkolnego,

  3. zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

    1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i realizuje to poprzez:

  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

  2. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

  3. nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne (w tym z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a, Ustawy Karta Nauczyciela),

  4. zajęcia poza szkołą (rajdy, wycieczki, wyjazdy do teatru, kina, muzeum itp.),

  5. właściwie dobrany szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

 

 

Autor: J.Sidorek
Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-25
Data publikacji: 2011-02-25
Data modyfikacji: 2011-02-25
Drukuj
 
1