Kadra szkoły

 
KADRA
 

W Szkole Podstawowej w Jasionowie zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

Obowiązki nauczycieli określone są w §6 STATUTU.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Jasionowie:

 
 
L.p.
Imię i nazwisko nauczyciela
Nauczany przedmiot
1
Justyna Sidorek
 

Nauczanie zintegrowane – kl. I-III

 
2
 Edyta Dargiewicz
 

Wychowanie przedszkolne – oddział przedszkolny

3
Ruta Balita
 

Edukacja wczesnoszkolna – kl. I-III

4
Marianna Trocka
 

Edukacja wczesnoszkolna – kl. I-III

 
5
Teresa Sawicka

Język polski, muzyka i plastyka,

koła zainteresowań
6
Marzena Bizoń

Matematyka, informatyka, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, informatyczne koło zainteresowań.

7
Aldona Czubińska

Przyroda, wychowanie przedszkolne

8
Agnieszka Walenda
Język angielski
9
Maciej Filipczuk
Historia
10
Łukasz Jutkiewicz
Wychowanie fizyczne 
11
Ks. Tomasz Pełszyk
Religia – kl. 0-VI
Autor: J.Sidorek
Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-25
Data publikacji: 2011-02-25
Data modyfikacji: 2011-02-25
Drukuj
 
1