Osiągnie cia szkoly

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
 

Szkoła w roku szkolnym 2009/2010 brała udział w różnych konkursach na różnych szczeblach:

·         konkursy przedmiotowe (matematyka, przyroda, język polski), kangur matematyczny,

·         inne: BRD, sportowe, recytatorskie i plastyczne (szkolne, gminne oraz inne – ogłaszane przez instytucje pozaszkolne typu: KRUS, Straż Pożarna, itp.).

·         Na szczeblu gminnym szkoła wzięła też udział w konkursach:

- „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”,
- „Matematyka to praktyka”.

Szkoła miała sukcesy na forum gminnym:

·         W rozgrywkach sportowych o Puchar Wójta Gminy uczniowie kl. IV-VI zajęli II miejsce,

·         w rozgrywkach sportowych o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy – III miejsce,

·         w konkursie gminnym na temat twórczości Marii Konopnickiej – 2 uczniów klasy I zdobyło nagrody: za III miejsce w konkursie plastycznym i III miejsce w konkursie recytatorskim.

Inne:

Szkoła była organizatorem II Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Szypliszki z okazji Dnia Dziecka.

Nauczyciele szkoły organizowali życie szkoły poprzez cykliczne uroczystości i imprezy wynikające z kalendarza uroczystości szkolnych. Organizowane były również wyjazdy i wycieczki przez nauczycieli i wychowawców klas: do Płociczna na kolejkę wąskotorową, do Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny w Suwałkach, do Ricolandu oraz do kina, na biwaki, lodowisko, narty do WOSiR Szelment czy rajdy rowerowe po najbliższej okolicy.

 

DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Realizowano programy i działania prozdrowotne z udziałem różnych instytucji:

·         program profilaktyki próchnicy: „Radosny uśmiech - Radosna przyszłość”, program profilaktyki nikotynowej oraz działania profilaktyczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się grypy typu AH1N1 (z udziałem Powiatowej Stacji San-Epid w Suwałkach),

·         program profilaktyki antyalkoholowej: „Żyję aktywnie” w ramach współpracy z GKRPA w Szypliszkach oraz udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,

·         w klasie I realizowano program: „Klub Bezpiecznego Puchatka” – w ramach bezpiecznej drogi do szkoły.

Organizowano spotkania edukacyjne dla uczniów z przedstawicielami policji, pielęgniarką środowiskową itp. Współpracowano też z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Posterunkiem Policji, Sądem Rodzinnym oraz kuratorami rodzinnymi - zwłaszcza w sprawach dotyczących kontroli władzy rodzicielskiej lub tzw. ”błękitnej karty” (przemoc w rodzinie). Mamy w tym obszarze 7 rodzin objętych nadzorem z różnych przyczyn lub z toczącymi się postępowaniami.

Autor: J.Sidorek
Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-25
Data publikacji: 2011-02-25
Data modyfikacji: 2011-02-25
Drukuj
 
1