Prawo wewnętrzne

  • Brak wersji archiwalnych

Statut szkoły w załączniku

Regulamin Rady Pedagogicznej - w załączniku

Regulamin Rady Rodziców - w załączniku

Regulamin Samorządu Uczniowskiego  - w załączniku

Regulamin dyżurów nauczycieli w załączniku

Wewnątrzszkolny system oceniania - w załączniku

Załączniki:
 
1