Rejestry, ewidencje

  • Brak wersji archiwalnych

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

 


Szkoła Podstawowa w Jasionowie prowadzi m.in.

  • księgę ewidencji dzieci,
  • księgę uczniów,
  • dziennik korespondencji,
  • rejestr skarg i wniosków,
  • ewidencje i rejestry określone w kodeksie pracy.
 
1