Załatwianie spraw

ZAŁATWIANIE SPRAW
 

Dyrektor szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów, udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Wszelką korespondencję (w tym skargi i wnioski) można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa w Jasionowie, Żubryn 17, 16-411 Szypliszki.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Sprawy uczniów i rodziców załatwiane są w dniach pracy szkoły w godz. 8.00 – 13.30.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jasionowie przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 12.30-13.30. W pilnych sprawach – przyjmuje w godzinach pracy szkoły – poza wynikającymi z planu godzinami pracy dydaktycznej.

 
Autor: J.Sidorek
Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-25
Data publikacji: 2011-02-25
Data modyfikacji: 2011-02-25
Drukuj
 
1