Zasady rekrutacji

  • Brak wersji archiwalnych

 

Szkoła przyjmuje uczniów w siódmym roku życia zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Jasionowie. Od roku szkolnego 2011/2012 – szkoła przyjmuje uczniów w szóstym roku życia zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Jasionowie.

 
1