Organy zespołu Szkól

Organami zespołu są:

1)     Dyrektor,

2)     rada pedagogiczna,

3)     rada rodziców,

4)     samorząd uczniowski.

Autor: B.Zdancewicz
Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-07
Data publikacji: 2011-03-07
Data modyfikacji: 2011-03-07
Drukuj
 
1