Organy zespołu Szkól

  • Brak wersji archiwalnych

Organami zespołu są:

1)     Dyrektor,

2)     rada pedagogiczna,

3)     rada rodziców,

4)     samorząd uczniowski.

 
1