• Brak wersji archiwalnych

 

Ogłoszenie o zamówieniu na wyłonienie kadry zarządzającej w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Kaletniku. -szczegóły w załącznikach

Załączniki:
 
1