Kadra Zespołu Szkół

                                   

Wykaz pracowników pedagogicznych w Zespole Szkół w Słobódce

w roku szkolnym 2010/2011

 
 
Lp.
 

Imię i nazwisko nauczyciela

 
Nauczany przedmiot/y

Szkoła Podstawowa w Słobódce

1.       

Marek Zdancewicz
w – f
 
2.       
Anna Guzewicz
 
pedagog szkolny, wych do życia w rodzinie
3.       
Ewa Grygutis
nauczanie zintegrowane
plastyka
koło plast. kl. I-III
4.       
Bożena Szczęsna
edukacja wczesnoszkolna
plastyka
5.       
Jolanta Karp
zaj. dyd. wyr
kl I-III
muzyka
zajęcia artystyczne
6.       
Jolanta Widornik
 
biblioteka
7.       
Teresa Czyżewska
geografia
przyroda
matematyka
8.       
Krystyna Modzalewska
język polski

koło polonistyczne, teatralne, informatyka

9.       
Wiesława Kalinko
 
świetlica, technika
10.  
Lidia Sikorska
 
j. angielski
11.  
Aneta Staskielunas
 

matematyka, koło matematyczne

12.  
Łukasz Jutkiewicz
 
w- f
Publiczne Gimnazjum
13.  
Dubielewska Renata
 
chemia
14.  
Dariusz Racis
 
religia
15.  
Grażyna Pupel
j. polski, koło teatr.

koło polonistyczne. zaj logopedyczne,

16.  
Urszula Korol
 

j. polski, koło polonistyczne, koło teatralne

17.  
Andrzej Orzechowski
 
historia, wiedza o społeczeńsatwie
18.  
Wiesława Siłkowska
matematyka
koło matematyczne
19.  
Agata Słowikowska
 
j. angielski,             j. rosyjski
20.  
Lisowska Anna
 
j. angielski
21.  
Słowikowski Wojciech
 
w- f
22.  
Tadeusz Naczas
 
 fizyka
23.  
Jan Grzędziński
informatyka
 
24.  
Piotr Puchlik
świetlica
j. angielski
25.  

Emilia Obuchowska /
Urszula Maciorowska

zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

26.  
Agnieszka Trocka
biologia
 
 
                                                              
Autor: M.Zdancewicz
Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-25
Data publikacji: 2011-02-25
Data modyfikacji: 2011-02-25
Drukuj
 
1