Organy jednostki

Organami zespołu są:

           Dyrektor,
           Rada pedagogiczna;
           Rada rodziców,
           Samorząd uczniowski.
Autor: M.Zdancewicz
Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-01
Data publikacji: 2011-03-01
Data modyfikacji: 2011-03-01
Drukuj
 
1