Organy jednostki

  • Brak wersji archiwalnych

Organami zespołu są:

           Dyrektor,
           Rada pedagogiczna;
           Rada rodziców,
           Samorząd uczniowski.
 
1