Zespół Szkół w Słobódce

                                                                                                   AKT ZAŁOŻYCIELSKI

                                                                                   ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁOBÓDCE

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 z 2001r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65/

§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2003 r. zespół o nazwie Zespół Szkół w Słobódce z siedzibą w Słobódce zwany dalej Zespołem.

§ 2. W skład Zespołu Szkół wchodzą:

           Szkoła Podstawowa w Słobódce

           Publiczne Gimnazjum w Slobódce

§ 3. Organizacje i zasady funkcjonowania zespołu określa statut.

§ 4. 1. Do obwodu Zespołu Szkół w Słobódce Szkoły Podstawowej w Słobódce należą: Aleksandrówka, Mikołajówka, Szymanowizna, Jeziorki, Budzisko, Majdan, Sadzawki, Andrzejewo, Podwojponie, Romaniuki, Jegliniec, Wojponie, Zaboryszki, Sitkowizna, Wesołowo, Dębniak, Szypliszki, Słobódka, Żyrwiny, Olszanka, część wsi Lipniak nr domów 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 23, 24, część wsi Lipowo nr domów 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 18

2. Do obwodu Zespołu Szkół w Słobódce Gimnazjum w Słobódce należą: Aleksandrówka, Andrzejewo, Białobłota, Becejły, Budzisko, Czerwonka, Dębniak, Fornetka, Jasionowo, Jegliniec, Jeziorki, Kociołki, Kupowo Folwark, Krzywólka, Lipniak, Lipowo, Majdan, Mikołajówka, Olszanka, Podwojponie, Pokomsze, Postawelek, Przejma Mała, Przejma Wysoka, Przejma Wielka, Romaniuki, Rybalnia, Sadzawki, Szury, Sitkowizna, Słobódka, Szypliszki, Wesołowo, Wojponie, Wygorzel, Zaboryszki, Żyrwiny, Żubryn.

 

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                         Wojciech Głażewski

 

Uchwała Nr VIII/56/03 Rady Gminy Szypliszki z dnia 24 czerwca 2003 r w sprawie utworzenia Zespołu Szkół     w Słobódce

Statut Zespołu Szkół w Słobódce

 

 

Autor: A.Buczyńska-UG szypliszki
Data wprowadzenia do BIP: 2004-12-08
Data publikacji: 2004-12-08
Data modyfikacji: 2011-02-25
 
1